جزئيات مقاله


عنوان مقاله: بررسی و تحلیل صنعت روی تاريخ: 18/02/1395
پس از آلومينيوم و مس، روي مهمترين و پر مصرفترين فلز غيرآهني مـيباشـد كـه جزء دسته فلزات سنگين محسوب ميشود. موارد مصرف متعـدد مصـرف فلـز روي، همچنين تركيبات مختلف آن، ميزان مصرف فلز روي در جهان را افزايش داده و آن را به يك فلز مهم در صنعت تبديل كرده است.     فایل مرتبط
در صورت باز نشدن فايل روي فايل مرتبط كليك راست نموده و سپس گزينه save target as را انتخاب نماييد.
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com