جزئيات مقاله


عنوان مقاله: بررسی و تحلیل صنعت مس تاريخ: 25/01/1395
عصر فلز و زندگي صنعتي بشر با مس آغاز شده است. مس طليعة تمدن و دروازة ورود انسان نوسنگي به عصر فلز بوده است. بدين سبب، اين عصر را دوران كالكوليتيكمي‫نامند. بي شك نخستين شناخت انسان از مس، كشف سنگ هاي سرخ فام و پرتلألؤ مس رست (مس چكشي، مس طبيعي) بوده كه در اعصار دور در طبيعت فراوان يافت مي‫شده است.     فایل مرتبط
در صورت باز نشدن فايل روي فايل مرتبط كليك راست نموده و سپس گزينه save target as را انتخاب نماييد.
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com