جزئيات مقاله


عنوان مقاله: تحلیل و بررسی قراضه آهن تاريخ: 13/11/1394
قراضه های آهنی در صنایع پایه، نظیر فولاد دارای جایگاه خاصی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا توجه مخصوص به این امر حیاتی، ضروری می نماید،چرا که این صنایع روز به روز در حال توسعه می باشند و صرفاً مواد اولیه طبیعی نظیر سنگ آهن جوابگوی نیاز آنها نخواهد بود. بنابراین ورود ضایعات صنعت آهن به چرخه تولید می تواند هم از مصرف بی رویه منابع طبیعی جلوگیری کند و هم از آلودگی محیط زیست بکاهد.     فایل مرتبط
در صورت باز نشدن فايل روي فايل مرتبط كليك راست نموده و سپس گزينه save target as را انتخاب نماييد.
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com