جزئيات مقاله


عنوان مقاله: گزارش تولید و تجارت ذرت و تحلیل آن تاريخ: 21/10/1394
امروزه اهميت و توجه به توسعه كشاورزي براي نيل به توسعه روستايي غيرقابل اجتناب است و حتي خود ميتواند به عنوان محور و مركز توسعه روستايي قلمداد گردد. توسعه ي روستايي گرچه تاحدي مرتبط با اقتصاد روستا است، اما به دليل ساختار اجتماعي- اقتصادي خاص جوامع روستايي، در ابعاد گوناگون محيطي، اجتماعي و اقتصادي روستا تاثير تعيين كننده دارد.     فایل مرتبط
در صورت باز نشدن فايل روي فايل مرتبط كليك راست نموده و سپس گزينه save target as را انتخاب نماييد.
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com